De sous i càrrecs de confiança

El primer ple de la legislatura ha estat un ple extraordinari en què s’ha aprovat l’estructura de l’Ajuntament, i els sous de regidors, alcaldessa, càrrecs de confiança i administratius dels grups municipals. Ha durat poc més d’una hora, un temps rècord, m’han dit, per a un ple.

Anem per parts: l’estructura de l’Ajuntament (cartipàs, en l’argot polític) es refereix a com es distribueix els temes en àrees i regidories, i en qui està al capdavant de cadascuna.

Després d’assebentar-se que sóc regidora, molta gent em pregunta: regidora de què? Em sembla que això no queda gaire clar per molta gent, per tant ho intentaré explicar de forma entenedora.

A Vilanova hi ha 25 regidors, dels quals actualment n’hi ha 11 (6 de CiU i 5 del PSC) que són el govern, i 14 (5 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de Ciutadans, 2 de SOM VNG i 1 del PP) que estem a l’oposició. Al ple el vot de cada regidor compta el mateix, però els regidors del govern són els únics que “són regidors d’alguna cosa”, és a dir, que tenen una àrea assignada. Per exemple, hi ha un regidor de Medi Ambient (tema triat a l’atzar) que en el dia a dia és el responsable de l’àrea de medi ambient de l’ajuntament, és qui mana els tècnics i fixa les prioritats de treball. O un regidor d’Hisenda, que porta l’àrea en qüestió. Els regidors de l’oposició poden impulsar mocions perquè es tirin endavant certs temes, però són els regidors del govern els qui les executen (si volen, atès que les mocions no són vinculants) i els qui porten a terme el seu programa.

Per tant, actualment no sóc regidora de res, sinó regidora a seques.

Total, que avui un dels punts del ple era aprovar com s’estructuren les àrees de l’Ajuntament. Un pensaria que les àrees són estructures estàtiques i inamovibles, però no, es poden canviar en funció de les prioritats del govern. Es poden adaptar a les necessitats del moment. Per exemple, l’àrea d’Urbanisme, que durant la crisi immobiliària tenia molta feina tramitant llicències i requalificant terrenys per urbanitzar a tot drap, ha quedat sobredimensionada, mentre que la de Serveis Socials queda molt limitada en comparació amb l’emergència social que ha resultat de la crisi.

Avui, però, el que s’ha aprovat és bàsicament seguir amb les mateixes àrees que ja tenia l’Ajuntament. Amb petites modificacions de forma, i adaptacions al fet que ara són dos els partits que governen, i per tant s’han d’equilibrar càrregues.

Aquest tema ha estat aprovat sense entrebancs, ningú ha fet alegacions i nosaltres ens hem abstingut perquè, tot i que entenem que és el govern qui ha de decidir com s’estructuren les àrees (ells hi seran el dia a dia), ens sembla que no és una estructura adaptada a les necessitats de la ciutat.

Un dels altres temes que s’ha aprovat és el calendari de plens i de comissions informatives, que són les reunions en què es preparen els temes que es portaran al ple. Amb això tampoc hi ha hagut debat.

El tema més candent ha estat el dels sous. L’ajuntament paga, del seu pressupost, un sou als regidors i a l’alcaldessa, en concepte de dietes. També paga unes aportacions als grups municipals que tenen representació, en funció del nombre de regidors que té cada partit. I curiosament és el mateix ple (és a dir, els mateixos regidors i alcaldesses) qui aproven, al principi de cada legislatura, els sous i les retribucions a aplicar. Un podria pensar que aquests sous els hauria de fixar un ens supralocal, i que haurien de ser els mateixos per a tots els ajuntaments, però no és així.

En el cas de Vilanova, el govern ha proposat uns sous en funció de si un regidor de govern té dedicació exclusiva o no, i uns sous més baixos per als regidors de l’oposició (igual al que ja s’aplicava la legislatura anterior). El sou brut de l’alcaldessa és d’uns 57.000 euros anuals, el d’un regidor de govern a dedicació exclusiva 51.000 euros, el d’un regidor de govern a dedicació parcial entre 26.000 i 41.000 euros, i el d’un regidor a l’oposició de 8.000 euros anuals. En total això representa al voltant de 600.000 euros l’any (Seguretat Social a part).

És molt o poc, això? Segons com es miri: a ulls del govern, aquests sous són “molt ajustats i raonables per a una ciutat com Vilanova”. Per a mi no. Per a mi són sous que no es corresponen amb la realitat, no em refereixo a si són superiors o inferiors als d’altres ajuntaments, o als de directius d’empreses. Crec que són excessius tenint en compte el moment en què ens trobem, amb tanta gent a l’atur i tants contractes precaris. I la CUP també ho creu, per això hem votat en contra. SOM VNG també ha votat en contra, i la proposta s’ha aprovat amb els vots del govern (CiU i PSC), de Ciutadans i del PP, i l’abstenció d’ERC.

Menció a part mereixen els sous dels càrrecs de confiança. Algú em preguntarà què són els càrrecs de confiança. Són persones que són nomenades a dit pels partits del govern per fer funcions similars a les que faria un regidor. Són càrrecs directius d’un ajuntament, doncs, que no han passat cap procés d’oposicions, i que si el govern no surt reelegit, generalment pleguen. En el cas de Vilanova, CiU proposava seguir tenint un càrrec de confiança que ja tenien la legislatura anterior, un directiu de l’àrea d’urbanisme que diuen que van triar en base a currículums, entre diversos candidats, i que és molt necessari per a aquesta àrea. Aquest home té un sou de 56.000 euros l’any, gairebé cobra tant com l’alcaldessa.

Aquest sou s’ha aprovat també amb els vots a favor del govern, de Ciutadans i del PP, amb l’abstenció d’ERC i amb els vots en contra de la CUP i de SOM VNG.

La cosa no acaba aquí. L’ajuntament també paga als grups amb representació al ple una aportació en funció del nombre de regidors que tinguin, més una part fixa per grup. Això serveix, en teoria, per finançar el funcionament normal dels partits, per cobrir despeses com el lloguer d’un local, les campanyes electorals, etc. En el cas de Vilanova, l’aportació fixa per grup que proposa el govern és d’uns 800 euros mensuals, més 160 euros (grosso modo) per cada regidor que tingui. En total, vora 10.000 euros mensuals (120.000 euros l’any).

I encara una última cosa, i no menys important. L’ajuntament també paga a cada partit el sou d’un alliberat perquè faci les funcions d’administratiu. Això està pensat per donar suport als regidors de l’oposició en la seva feina. Per convocar reunions, gestionar correus, preparar mocions, donar suport per estudiar propostes del govern, demanar informació a l’ajuntament, etc.

Doncs bé, un podria pensar que tots els partits de l’oposició tenen dret al mateix administratiu, amb més o menys dedicació en funció de la representació del grup. Doncs tampoc. La proposta del govern és que els administratius dels partits amb més representació (CUP i ERC) tinguin un administratiu de categoria laboral superior, i els dels partits amb menys representació un administratiu amb sou més baix. És paradoxal, perquè feina fan la mateixa. A més a més, també proposen que els partits del govern en tinguin, cosa que fins ara no era així. És més, proposen que els administratius de CiU i PSC siguin de la categoria més alta. Cosa que no té cap ni peus, perquè són els partits del govern, tenen tot el personal de l’ajuntament a la seva disposició, i no s’han de dedicar a fer oposició (preparar mocions, etc.).

La CUP ja va renunciar, quan l’alcaldessa li va fer la proposta (abans del ple) a l’administratiu de categoria més elevada, i ha demanat seguir com fins ara, amb un administratiu de la categoria més baixa a mitja jornada. ERC ha acceptat el seu administratiu de categoria mitja a dedicació completa (que cobrarà 2.000 euros bruts al mes). Som VNG ha demanat 2 administratius a mitja jornada, el PP n’ha acceptat un a mitja jornada i Ciutadans en principi n’ha acceptat un a jornada completa, tot i que ha dit que no tenen clar si el contractaran finalment, o renunciaran. En total, això suma uns 240.000 euros anuals que surten de les arques de l’ajuntament.

Aquesta proposta s’ha aprovat també amb els vots del govern, de Ciutadans i del PP, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de la CUP i SOM VNG.

En total, doncs, avui al Ple s’ha aprovat destinar vora un milió d’euros anuals a pagar sous de regidors, càrrecs de confiança, administratius dels partits i aportacions als grups municipals. Deu n’hi do per ser el primer ple. Com qui no vol la cosa, el govern ha aprovat aquestes retribucions en base a l’argument que és una cosa normal, que sempre s’ha fet així i que és raonable.

Raonable? A mi em sembla excessiu. Desorbitat. Desproporcionat. Desmesurat. Exagerat.

 

 

2 thoughts on “De sous i càrrecs de confiança

  1. I els d’ERC van donant el seu consentiment a cop d’abstenció. Si la política que ens espera d’ERC ha de ser la de rentar-se les mans, anem dats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code